نبشی لبه کارتن

نبشی (گوشه) لبه کارتن قطعه ای کوچک پلاستیکی که برای حفاظت از لبه های کارتن در هنگام کشش با تسمه های پلاستیکی استفاده می شود.