نایلون کاور پالت

استفاده از نایلون کاور پالت راهی مناسب برای حفاظت کامل پالت از رطوبت و گرد و غبار است. نایلون های کاور پالت عموما از ماده اولیه پلی اتیلن تولید می شوند. به طور معمول برای جلوگیری از آسیب نور خورشید مواد UV به آن اضافه می شود. 

نایلون کاور پالت